Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija veikia nuo 1994 m. Jos kūrimo ištakose aktyviai dalyvavo tuometinis Vilniaus pedagoginis universitetas. 1993 m. iniciatyvinei grupei pasirašius trišalę sutartį su tarptautine organizacija Partneriai už demokratinę pažangą (Partners for Democratic Change - (PDC) iš JAV ir Vilniaus pedagoginiu universitetu buvo įkurtas Lietuvos konfliktų sprendimo centras. 1994 m. siekiant suaktyvinti konfliktologijos plėtrą šalyje Centras inicijavo Lietuvos konfliktų prevencijos asociacijos (toliau LKPA) įkūrimą. Tais pačiais metais LKPA įregistruota Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje.

LKPA vienija asmenis, kurie domisi konfliktų valdymu. Joje darbuojasi Lietuvos edukologijos universiteto, M. Riomerio universiteto, Vilniaus universiteto dėstytojai, valstybinių institucijų teikiančių psichologines paslaugas darbuotojai, kitų organizacijų atstovai. Dauguma LKPA specialistų savo kvalifikaciją tobulino JAV, Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Danijoje ir kitose valstybėse. LKPA sukaupta patirtimi dalinosi ir su kaimyninių šalių demokratijos rėmėjais, vedė mokomuosius seminarus Baltarusijos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos ir kitų šalių NVO nariams.

Organizacijos vizija ir misija:

Efektyviai veikianti ir visuomenei apčiuopiamą naudą teikianti organizacija, jungianti savo gretose kompetentingus, iniciatyvius, atvirus naujovėms narius, grindžianti savo veiklą socialinės partnerystės ir bendradarbiavimo vertybėmis.
Bendradarbiavimo kultūros plėtojimas ir socialinės integracijos stiprinimas vaikų ir suaugusiųjų neformalaus švietimo būdais. Vienas svarbiausių mūsų darbo principų - mokyti konstruktyviai elgtis ir veikti konfliktinėse situacijose.

Kas yra konfliktų prevencija? Mes manome, kad tai:
•    mokymasis, kaip veikti kartu
•    ieškojimas naujų galimybių asmeninei bei organizacinei veiklai
•    organizacijos perspektyvų numatymas
Konfliktų prevencija - tai ne konfliktų vengimas, o atviras, išsamus ir profesionalus pažinimas kelio, teikiančio naujas perspektyvas Jums ir Jūsų organizacijai.

Pagrindinės Asociacijos veiklos kryptys:
•    projektinė veikla
•    praktiniai seminarai
•    mokymo programų kūrimas
•    visuomenės švietimas - viešos paskaitos, publikacijos periodiniuose leidiniuose.
•    konsultavimas - organizacijų vystymo, projektų rengimo klausimais
•    konfliktų valdymas
•    tarpininkavimas – sprendžiant sudėtingus konfliktus, kylančius asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime
•    socialiniai tyrimai.

LKPA aktyviai vykdo projektinę veiklą, atlieka socialinius tyrimus, konsultuoja ir tarpininkauja. Turime sukaupę specializuotą biblioteką, daugiau nei dešimt bazinių mokomųjų programų.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com