EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-007

Šiuolaikinėje visuomenėje vis stipriau įsitvirtina nuostata, jog demokratijos plėtojimo sėkmė priklauso nuo aktyvaus piliečių dalyvavimo visuomenės bei valstybės gyvenime. Siekiant kritiškai mąstančių ir pilietiškai aktyvių žmonių dalyvavimo visuomenės gyvenime, svarbus vaidmuo tenka suaugusiųjų švietėjams. Jų pačių pilietinis sąmoningumas bei pasirengimas skatinti pilietinį dialogą ir diskusijas, plėtoti suaugusių asmenų pilietiškumo kompetencijas yra svarbi prielaida siekiant teigiamų pokyčių visuomenėje. Todėl iškyla poreikis gilinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų žinias ir gebėjimus, susijusius su pilietiškumu, jo samprata, pilietiškumo kompetencijų plėtojimo (demokratinių, tarpkultūrinių, kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kt.) integracija į suaugusiųjų švietimo turinį ir praktiką. Projektas skirtas atliepti šį poreikį. Juo siekiama tobulinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų kvalifikaciją pilietiškumo, pilietinio sąmoningumo srityje, kas sudarys prielaidas ir galimybes plėtoti suaugusiųjų aktyvaus pilietiškumo kompetencijas.

Projekto partneris The European Wergeland Centre (Oslas, Norvegija)

Projekto trukmė 12 mėn. - nuo 2015 liepos 1 d. iki 2016 birželio 30d.

 

Projekto viešinimas:

 • Nacionalinėje spaudoje išspausdintas straipsnis. Suaugusiųjų švietimo darbuotojų pilietiškumo kompetencijų plėtojimas//Lietuvos žinios 2015-08-22
 • 2015 m. gruodžio 18 d. įvyko viešinimo seminaras "Pilietinio sąmoningumo didinimas suaugusiųjų švietime", kuriame suaugusiųjų švietimo darbuotojams buvo pristatyta projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos. Seminaro metu suaugusiųjų švietimo ekspertai diskutavo apie pilietiškumo sampratą, jo apraiškas visuomenėje ir skatinimo metodus. Seminaro nuotraukos.
 • Projekto viešinimas Norvegijoje http://www.theewc.org/Content/What-we-do/Inclusive-Education/Citizenship-in-adult-education
 • 2016 kovo 18d. įvyko projekto viešinimo konferencija „Suaugusiųjų švietėjų pilietiškumo kompetencijų tobulinimas“, kurioje buvo analizuojamos pilietiškumo sampratos skirtingose valstybėse ir pristatomi pilietinės veiklos gerosios praktikos pavyzdžiai.  Konferencijos nuotraukos.
 • 2016 balandžio 22 d. įvyko projekto viešinimo seminaras "Suaugusiųjų pilietiškumo ir pilietinimo sąmoningumo didinimo metodai", kuriame švietimo darbuotojai ir visuomenė buvo supažindinti su projekto tikslais, uždaviniais, veiklomis ir tarpiniais rezultatais. Seminare buvo diskutuojama apie pilietiškumą, aktyvų pilietiškumą ir pilietinio sąmoningumo ugdymo metodus. Seminaro nuotraukos.
 • Nacionalinėje spaudoje išspausdintas straipsnis apie projekte įvykdytas veiklas. Suaugusiųjų švietimo darbuotojų pilietiškumo kompetencijų plėtojimas//Lietuvos žinios 2016-05-28

Įvykdytos projekto veiklos:

 • 2016 sausio 5-7 d. penki projekto lektoriai/ekspertai dalyvavo mokymuose organizuotose projekto partnerio The European Wergeland Centre Oslo mieste. Mokymų metu lektoriai/ekspertai susipažino su pilietiškumo skatinimo ir pilietinio sąmoningumo didinimo metodais suaugusiųjų švietime. Kelionės nuotraukos
 • 2016 kovo 3-4 d. Kaune vyko suaugusiųjų švietėjų mokymai „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų pilietiškumo kompetencijų tobulinimas“. Projekto lektoriai/ekspertai mokymų dalyvius supažindino su pilietiškumo samprata, pilietiškumo ugdymo situacija Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir Šiaurės valstybėse, pilietiškumo kompetencijų tobulinimo metodais. Mokymų nuotraukos
 • Kovo-balandžio mėnesiais 16 suaugusiųjų švietimo darbuotojų mokymuose įgytas žinias ir gebėjimus taikė praktikoje organizuodami ir įgyvendindami pilietiškumo atvejus savo darbo ar gyvenamoje aplinkoje.
 • 2016 gegužės 6 d. Kaune įvyko projekto dalyvių atvira diskusija – konferencija “Suaugusiųjų pilietiškumo kompetencijų tobulinimas", kurioje projekto dalyviai, suaugusiųjų švietimo darbuotojai ir projekto ekspertai/lektoriai diskutavo apie pilietiškumo kompetencijų plėtojimą ir pilietinio sąmoningumo didinimą, aptarė projekto metu įgytų žinių ir gebėjimų naudingumą. Konferencijos metu buvo parašytos rekomendacijos. Konferencijos nuotraukos
 • 2016 gegužės-birželio mėn. parengta metodinė priemonė, kurioje aptariama pilietiškumo samprata, pristatomas Europos Tarybos parengtas demokratinės kultūros kompetentingumo modelis, pilietiškumo, pilietinio sąmoningumo didinimo metodai, projekte dalyvavusių suaugusiųjų švietėjų parengti bei įgyvendinti gerosios pilietiškumo praktikos pavyzdžiai. Priemonė skirta suaugusiųjų švietėjams, andragogams, tačiau asmenys, dirbantys su kitomis tikslinėmis grupėmis (mokiniais, studentais) įvairiose švietimo organizacijose (bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir kt.) taip pat ras naudingos informacijos, kurią galės taikyti ugdymo procese, integruoti į esamas, naujai rengiamas ar atnaujinamas pilietinio, tarpkultūrinio ugdymo programas. Metodinė priemonė „Suaugusiųjų švietimo darbuotojų pilietiškumo plėtojimas“. Parengta mokymo programa.

 

Projekto lektorių/ekspertų parengti pranešimai:

 1. Navikienė Ž. Pilietiškumo priemonės
 2. Navickienė L. Pilietinis sąmoningumas
 3. Kocai E. Pilietinis sąmoningumas sprendžiant socialines problemas: gatvės benamystės pavyzdys
 4. Steponavičius G. Valdžios ir piliečių konfliktas 

Šiek tiek statistikos iš projekto:

 • Projekto viešinimo renginiuose dalyvavo 110 dalyvių
 • Suaugusiųjų švietėjų mokymuose dalyvavo 53 dalyviai
 • Projekto lektoriai/ekspertai parengė 7 pranešimus, kuriuos pristatė projekto viešinimo renginiuose, mokymuose, konferencijoje
 • Projekto viešinimo renginiuose ir atviroje diskusijoje-konferencijoje buvo pristatyta 12 pranešimų pilietiškumo tema iš kitų institucijų
 • Projekto dalyvių atviroje diskusijoje-konferncijoje dalyvavo 71 dalyvis
 • Parengta 1 mokymo programa, 1 metodinė priemonė
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com