Profesinio bendravimo įgūdžių ugdymas - mokome kaip sukurti ir palaikyti tarpusavio ryšį bei suprasti pašnekovą sprendžiant sudėtingus klausimus, supažindiname su esminiais bendravimo psichologijos, kultūros teoriniais ir praktiniais aspektais.

Dalykinės derybos - supažindiname su efektyvaus derybų vedimo teorija ir praktika; mokome pozicinių ir probleminių derybų, bendradarbiavimo sprendžiant problemą su skirtingus interesus turinčiu partneriu.

Vedėjavimas susirinkimuose ir pasitarimuose - mokome vesti bet kokio lygio susirinkimus/pasitarimus, palaikyti bendradarbiavimo dvasią ir pasiekti konstruktyvių sprendimų.
Konfliktų sprendimas - supažindinime su konfliktų sprendimo principais ir būdais, padedame susidaryti konstruktyvaus elgesio įgūdžius konfliktinėse situacijose.
Kūrybinis mąstymas ir problemų sprendimas - siekiame padėti įveikti mąstymo stereotipus, skatinti nestandartinius mąstymo būdus, rasti netipiškus sprendimus.
Programa vaikams - ją sudaro šios dalys: kūrybinis mąstymas, savęs pažinimas ir ugdymas, bendradarbiavimas.

Lyderiavimas organizacijoje - mokoma kaip tapti sėkmingu vadovu, kaip tobulinti savo vadovavimo stilių, kokių savybių, elgesio būdų tam reikia. Aptariama kaip sėkmingas vadovas turėtų susikurti savo organizacijos viziją, perduoti įgaliojimus pavaldiniams, spręsti darbe iškylančias problemas ir priimti sprendimus, valdyti grupinę diskusiją.
Tarnybinis etiketas ir protokolas - kaip tinkamai elgtis tiek tradicinėse, tiek ir specialiose situacijose, kaip palaikyti ir skatinti bendradarbiavimo su partneriais, kolegomis, svečiais dvasią. Nagrinėjami ir aptariami pagrindiniai etiketo principai, taip pat jų pritaikymas konkrečiose situacijose.

Efektyvi organizacijos veikla - vadovams skirtas mokymas, kuriame siekiama išanalizuoti veiksnius, įtakojančius organizacijos veiklą, ir būdus, kuriais galima padidinti jos efektyvumą (siektinų tikslų iškėlimas, darbo planavimas, tinkamos motyvacinės sistemos sukūrimas, pozityvūs santykiai tarp vadovo ir pavaldinių).
Komandos formavimas - siekiama tobulinti esamos darbuotojų grupės veiklą arba paruošti naują grupę tam tikram darbui. Seminaro dalyviai mokomi suvokti ir pasverti turimus tikslus; efektyviai panaudoti visų komandos narių sugebėjimus ir įgūdžius; pasiskirstyti funkcijomis; efektyviai spręsti problemas.
Strateginis planavimas - kiekvienoje organizacijoje svarbu periodiškai permąstyti savo strategiją - kodėl ji egzistuoja; ko ji siekia ir kaip gali pasiekti užsibrėžtus tikslus. Nagrinėjama organizacijos esama padėtis, kokia jos misija, kur link norima vystytis (vizija), ir kaip tą pasiekti (organizacijos veiklos planavimas: ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai), taip pat aptariama tų planų monitoringo ir vertinimo problemos.

Šių bazinių temų pagrindu galime surengti specialias, organizacijų poreikius tenkinančias programas. Seminarų trukmė, sąlygos bei apmokėjimo už jas tvarka aptariami su užsakovu ir nurodomi sutartyje.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com