Įvykdyti projektai 2012 – 2016 m.

Paramos data, projekto pavadinimas, rėmėjas

2016 m.

2015 m. liepos – 2016 m. birželio mėn. Projektas "Pilietiškumo kompetencijų plėtojimas vykdant švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą" Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-007. Projekto partneris The European Wergeland Centre (Oslas, Norvegija). Projektas finansuotas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT08 "EEE stipendijų programa" lėšomis.

2015 m.

2015m. rugpjūčio - lapkričio mėn. vykdyta neformalaus suaugusiųjų švietimo programa „Taksi paslaugų teikėjų bendrųjų kompetencijų: komunikacinės ir konfliktų valdymo tobulinimas“. Finansuojama Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos

2014-2015 m. projektas „Teacher training in EDC/HRE – how to develop the ability of students to assess information from media and social network?“. Remėjas Europos Taryba.

2014 m.

2014 m. spalio - gruodžio mėn. vykdyti suaugusiųjų švietimo darbuotojų mokymai pagal programą Suaugusiųjų švietimo paslaugų tiekėjų andragoginių kompetencijų ugdymas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius (kodas 213000003). Partneriai: Vilniaus suaugusiųjų švietimo centras ir Vilniaus verslo kolegija. Remėjas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

2014 m. lapkričio mėn. dvi suaugusiųjų švietimo ekspertės vyko į The European Wergeland Center (Norvegija) užmegzti ryšius su šio centro darbuotojais ir aptarti būsimo projekto idėjos. Vizitą finansavo 2009-2014m. EEE finansinis mechanizmas, programa LT-08 „EEE stipendija programa“ dvišalio bendradarbiavimo fondas.

 

2013-2014 m. tarptautinis projektas Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education: Diversity of Approaches involving Belarus, Georgia, Lithuania and the Russian Federation. Pareiškėjas Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija. Parėmė Europos Taryba.

2013 m.

1.    2012-2013 m. tarptautinis projektas Tėvų švietimo ir bendradarbiavimo projektas: Tėvai tėvams (Atviri tėvai) (angl. „Parent education and cooperation project: Parent-To-Parent (P2P)“). Pareiškėjas Latvijos nevyriausybine organizacija Latvijas vecaku kustiba (Latvijos tėvų judėjimas). Partneriai Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija bei Estijos nevyriausybinė organizacija „Hea Algus”. Parėmė Latvijos Nordplus programa.
2.    2012-2013 m. Veiksmingų edukacinių priemonių taikymas integruojant naujai atvykusius trečiųjų šalių piliečius. Pareiškėjas Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija. Parėmė Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.
3.    2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto VP3-1 Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai priemonę VP3-1.4-AM-08-V Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra.
4.    2011-2013 m. Tarpkultūrinio švietimo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose. Pareiškėjas Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija. Partneriai: Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinė mokykla, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul vidurinė mokykla, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, Utenos Dauniškio gimnazija, Šiaulių Simono Daukanto gimnazija ir viešoji įstaiga „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“. Parama suteikta pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2.-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.
5.    2009-2013 m. Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemonių įgyvendinimas. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „EGO VOS“. Projekte dalyvauta partnerio teisėmis. Parama suteikta pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-04-K-01 priemonę „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“.

2012 m.

2009-2012 m. Vaikų globos įstaigų auklėtinių socialinės ir profesinės integracijos po institucinės globos paslaugų sistemos sukūrimas ir diegimas. Pareiškėjas Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija (pareiškėju iki įstaigos likvidavimo 2010 m. spalio mėn. buvo Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba). Parama suteikta pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02 priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

1993 - 2011 m. vykdyti projektai

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com