1. Projektas 2011-2013 m. Tarpkultūrinio švietimo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose (2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2.-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“) metodinė priemonė - Tarpkultūrinis supratimas.

2. Projektas 2009-2012 m. Vaikų globos įstaigų auklėtinių socialinės ir profesinės integracijos po institucinės globos paslaugų sistemos sukūrimas ir diegimas. (2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02 priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“) metodinės priemonės:

  1. Vaikų globos įstaigų auklėtinių motyvacijos stiprinimo ir socialinių kompetencijų didinimo metodai
  2. Vaikų globos įstaigų auklėtinių profesinės karjeros planavimo mokymo metodai
  3. Vaikų globos įstaigų auklėtinių psichologinio atsparumo ugdymo metodai
  4. Vaikų globos įstaigų auklėtinių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo metodai
  5. Vaikų globos įstaigų auklėtinių teisinio raštingumo ir sveikos gyvensenos mokymo metodai

3 Projektas 2009-2011 m. Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką mechanizmo tobulinimas ir įdiegimas. (2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02 priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“) moduliai:

  1. Kompiuterinis raštingumas
  2. Neįgaliųjų mokymosi ir profesinės veiklos motyvacijos didinimas
  3. Neįgaliųjų socialinių įgūdžių ugdymas
  4. Teisinis raštingumas
  5. Verslumas

Leidinys - Neįgaliųjų integracija į darbo rinką: patirtis, rezultatai ir perspektyvos

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com