Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija partnerio teisėmis įgyvendina projektą „Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis“ (Nr. PMIF-2.1.9-V-01-001). Projektas finansuojamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. lėšomis.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas į Lietuvą atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams bei asmenims be pilietybės mokytis lietuvių kalbos, pritaikant turimą patirtį ir kompetencijas.

Projekto tikslinė grupė:

1. Lietuvių kalbos mokytojai/specialistai, ketinantys dirbti su trečiųjų šalių piliečiais;

2. Trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos šalių narių) piliečiai ir asmenys be pilietybės.

Projekto trukmė: 2020 m. rugpjūčio mėn. – 2021 m. spalio mėn.

 

 

Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija partnerio teisėmis įgyvendina projektą „Establishment of a coordinated and collaborative network on migrant issues in Europe“ („Tarpinstitucinio tinklo, migrantų klausimais Europoje spręsti, sukūrimas ir įveiklinimas“) (Nr. 621375-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Projektas finansuojamas Erasmus+ programos lėšomis.

Projekto tikslas– sukurti ir įveiklinti tarpinstitucinį tinklą, migrantų integracijos klausimams spręsti bei sutelkti pastangas suteikiant migrantams trūkstamus profesinius įgūdžius ir palengvinti jų profesinės kvalifikacijos ar individualių įgūdžių/kompetencijų pripažinimą.

Projekto tikslinė grupė: migrantai, pabėgėliai.

Projekto trukmė: 2020 m. gruodžio mėn. – 2022 m. lapkričio mėn.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com